Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 về miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội (02/03)
Miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là một trong những chế định quan trọng pháp luật hình sự Việt Nam, thể hiện chính sách nhân đạo mang tính hướng thiện và đường lối xử lý hình sự của Đảng và Nhà nước ta đối với người phạm tội là người dưới 18 tuổi và hành vi do họ thực hiện, đồng thời nhằm động viên, khuyến khích người phạm tội lập công chuộc tội, chứng tỏ khả năng giáo dục, cải tạo tốt để trở thành công dân có ích cho xã hội.
Trao đổi, rút kinh nghiệm trong quá trình giải quyết vụ án kinh doanh thương mại và phá sản doanh nghiệp (13/11)
Về tranh chấp ai có quyền sử dụng đất (27/09)
Trao đổi Kinh nghiệm trong kiểm sát bản án, quyết định sơ thẩm (06/07)
Vướng mắc khi áp dụng Điều 103 Luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 (08/05)
Trao đổi một số vướng mắc về áp dụng quy định mới trong việc tính án phí, lệ phí của Tòa án và thời hiệu khởi kiện trong Tố tụng dân sự (19/04)
Liên kết web
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

web counter