Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
 
Trao đổi về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 và hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (29/11)
Theo Luật Đất đai năm 2003 và Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp mà có văn bản của cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp trái với quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp và Khoản 3 Điều 25 Nghị định trên cũng quy định trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân.
Bảo đảm quyền khởi kiện trong tố tụng hành chính (28/11)
Một số ý kiến về công tác nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên tòa phiên tòa dân sự, hành chính (25/11)
Bình luận Về việc yêu cầu hủy quyết định hành chính về quản lý hộ tịch trong trường hợp công nhận việc nuôi con nuôi và đăng ký khai sinh (25/11)
Trao đổi về giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu-tổng hợp (22/11)
Trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ án lao động (20/11)
Liên kết web
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

web counter