Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

 

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới (18/04)
Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ, Ban Chấp hành chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh và sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, quần chúng ưu tú Nguyễn Ngọc Mai Anh đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chi bộ Tài chính Viện kiểm sát nhân dân Thành phố tổ chức lễ kếp nạp đảng viên mới (30/03)
Chi bộ 8 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới (28/03)
Đảng viên, quần chúng Chi bộ 3 thảo luận chuyên đề nhận diện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và giải pháp phòng chống (23/03)
Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức gặp mặt ban chấp hành các tổ chức đoàn thể Quý 1 năm 2017 (17/03)
Chi bộ 2 – Viện kiểm sát nhân dân Thành phố tổ chức lễ công nhận đảng viên chính thức (10/03)
Liên kết web
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

web counter