Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Sổ tay kiểm soát viên 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành:  
Các loại văn bản:  
Tổng số: 14  
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
12019/NQ-HĐTP 29/05/2019 nghị quyết /2019-HĐTP ( dự thảo ) hướng dẫn các điều 141 đến 147
tải pdf về
229/2018/QH14 22/05/2019 LUẬTBẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
Xem word online
337/2018/QH14 22/05/2019 LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
Xem word online
430/2018/QH14 22/05/2019 LUẬT ĐẶC XÁ
Xem word online
532/2018/QH14 22/05/2019 LUẬT CHĂN NUÔI
Xem word online
631/2018/QH14 22/05/2019 LUẬT TRỒNG TRỌT
Xem word online
733/2018/QH14 22/05/2019 LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
Xem word online
836/2018/QH14 22/05/2019 LUẬTPHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Xem word online
934/2018/QH14 22/05/2019 LUẬTSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Xem word online
1035/2018/QH14 22/05/2019 LUẬTSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH
Xem word online
1174/2018/QH14 22/05/2019 nghị quyết 06 QH KỲ HỌP xiv
Xem word online
1201/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP 22/05/2019 THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQUY ĐỊNH NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT PHẢI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN, VỤ VIỆC VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ
Xem word online
1302/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP 22/05/2019 THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM BỊ CAN HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI ĐỌC, GHI CHÉP BẢN SAO TÀI LIỆU HOẶC TÀI LIỆU ĐƯỢC SỐ HÓA LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BUỘC TỘI, GỠ TỘI HOẶC BẢN SAO TÀI LIỆU KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÀO CHỮA
Xem word online
1401/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT 22/05/2019 THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQUY ĐỊNH PHỐI HỢP TRONG VIỆC BÁO CÁO, THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
Xem word online
Các văn bản cần thiết cho công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử