Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trao đổi về thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính (01/11)
Qua công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị đối với quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án nhân dân huyện B trong thời gian qua, nhận thấy việc hiểu và vận dụng quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực này chưa đầy đủ, dẫn đến có một số quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính hết thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính và thuộc trường hợp phải đình chỉ xem xét, giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2020 và điểm a khoản 1 Điều 15 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.
Kiến nghị khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong các vụ án Lao động (lĩnh vực Bảo hiểm). (25/10)
Qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong 9 tháng đầu năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 nhận thấy: Trong thời gian qua trên địa bàn Quận 7, Bảo hiểm xã hội đã góp phần ổn định đời sống của người lao động, làm tăng thêm mối quan hệ gắn bó giữa người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Tuy nhiên vẫn còn một số hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (trốn đóng, gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) xảy ra với nhiều hình thức khác nhau, không chỉ thiệt hại đến quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mà còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, vi phạm nghiêm trọng quyền được đảm bảo an sinh xã hội của người lao động đã được quy định tại Điều 6 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, Điều 34 Hiến pháp năm 2013, một số trường hợp cụ thể như sau:
Nâng cao chất lượng kháng nghị (24/06)
Có 02 dạng kháng nghị: kháng nghị ngang cấp và kháng nghị đối với bản án, quyết định của cấp sơ thẩm. * Kháng nghị ngang cấp có thuận lợi vì đã kiểm sát về thủ tục tố tụng khi nghiên cứu hồ sơ và tham gia phiên tòa nên chỉ kháng nghị về nội dung đó là quan điểm giải quyết nếu có sự khác nhau giữa Viện và Tòa. * Đối với bản án, quyết định của cấp sơ thẩm thì phải kiểm tra toàn diện (về tố tụng và nội dung giải quyết):
Trách nhiệm của công chứng viên (24/06)
Trong nhiều vụ án, có loại kiện cũng thường gặp là “Tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu”. Điều 5 Luật Công chứng 2014 quy định giá trị pháp lý của văn bản công chứng: ...Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan…; Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Toà án tuyên bố là vô hiệu...
Hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu đối với bất động sản (24/06)
Giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 116 BLDS 2015 là: Hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.
Xem theo ngày: