Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin hoạt động Đảng bộ Viện KSND TPHCMThứ 2, Ngày 26/09/2022, 14:45

Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 04/07/2022 về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 21/9/2020 Chi bộ Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức vụ (Chi bộ 3) đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Sang, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân thành phố Hồ Chí Minh và toàn thể 17 Đảng viên của Chi bộ 3. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Đại hội đã nghe báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020 – 2022, Kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chương trình hành động và dự thảo Nghị quyết Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022 – 2025, các ý kiến đóng góp của Đảng viên và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Sang, Bí thư Đảng ủy.


Đồng chí Ngô Phạm Việt, Đại diện Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo Chính trị trình Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022


Đồng chí Lê Thị Đông, Đại diện Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025


Đồng chí Nguyễn Vũ Mai Diễm, Đại diện Ban thư ký thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp đối với văn kiện Đại hội


Đồng chí Nguyễn Thanh Sang - Bí thư Đảng ủy, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Ngô Phạm Việt thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Sang, Bí thư Đảng ủy và các ý kiến đóng góp của các đồng chí Đảng viên về các giải pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ 3 sẽ kịp thời bổ sung để hoàn chỉnh Văn kiện sau đại hội.

Tại Đại hội, thực hiện đúng Điều lệ Đảng và nguyên tắc tập trung, dân chủ với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã xem xét và bầu chọn 03 đồng chí để tham gia Chi ủy Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022 – 2025. Kết quả, tập thể Đảng viên đã tín nhiệm bầu chọn đồng chí Ngô Phạm Việt, Trưởng phòng là Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Hoàng Di Linh, Kiểm sát viên sơ cấp là Phó Bí thư và đồng chí Lê Thị Đông, Phó Trưởng phòng là Chi ủy viên.


Tập thể Chi ủy Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội

 

Thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Ngô Phạm Việt phát biểu tiếp thu ý kiến của đại hội, Chi ủy sẽ phối hợp với lãnh đạo đơn vị quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022 - 2022.

Lê Hoàng Di Linh - Phòng 3


Số lượt người xem: 96Bản in Quay lại
Xem theo ngày: